Pensioen wijzigen jegens slapers en pensioengerechtigden

M.J.C.M. van der Poel, M. Heemskerk, S.H. Kuiper, E. Schop, I. Witte

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

20 Downloads (Pure)

Abstract

Naar aanleiding van de eerdere publicatie van auteurs inzake 'Wijzigingsvraagstukken in de pensioendriehoek'(TPV 2012/42), is een reactie verschenen van Breuker. In dit artikel wordt gereageer op het artikel van Breuker en verduidelijken auteurs hun standpunt over de juridische (on)houdbaarheid van (1) de uitewerkte rechtsverhouding en (2) pensioenwijzigingen jegens slapers en pensioengerechtigden. De conclusie luidt dat wijziging van opgebouwd pensioen jegens slapers en pensioengerechtigden - inclusief onvoorwaardelijke indexatie - moeilijk is maar wel mogelijk. Een dergelijke wijziging geschiedt onder de Pensioenwet binnen de marges van de wet: via waardeoverdracht of korten. Het door de wetgever gestimuleerde invaren is daar een voorbeeld van. Onder de (voormalige) Pensioen- en Spaarfondsenwet ligt dit anders volgens auteurs. Er gold geen wettelijke beperking ten aanzien van het voorwaardelijk maken van onvoorwaardelijke indexatie. Het pad om de wijzigingen rechtsgeldig door te voeren jegens slapers en pensioengerechtigden is nog steeds hobbelig en onzeker.
Original languageDutch
Pages (from-to)21-23
JournalTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume7
Early online date1 Feb 2013
Publication statusPublished - 2013

Cite this