Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel

N. Jansen, M. Opdam

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

De rechtspraak houdt in het algemeen voldoende rekening met de achterliggende doelen van de second opinionprocedure ex art. 7:629a BW. Desalniettemin signaleren wij drie knelpunten. De verwarring rond het begrip ‘second opinion’ kan worden opgelost door duidelijker in de wet te verankeren wie het controle- en beoordelingsrecht (first opinion) heeft. Verder pleiten wij ervoor dat in kort geding in beginsel geen deskundigenverklaring noodzakelijk is en dat rechters (meer)gebruikmaken van procedurele schorsingsmogelijkheden wanneer een werknemer abusievelijk verzuimd heeft in de bodemprocedure in eerste aanleg een deskundigenverklaring te overleggen.
Original languageDutch
Article number35
JournalTijdschrift voor Recht en Arbeid
Volume2013
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Cite this