Pijnlijke temporomandibulaire disfuncties: diagnose en behandeling

F. Lobbezoo, G. Aarab, W. Knibbe, M. Koutris, C.J. Warnsinck, P. Wetselaar, C.M. Visscher

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Painful temporomandibular disorders (TMD pain) are common among the general population. The most common sub diagnoses are myalgia (jaw-muscle pain) and arthralgia (temporomandibular joint pain). The aetiology of TMD pain has a multifactorial nature, and its diagnosis and possible treatment often require a multidisciplinary approach. The most recent insights in the diagnosis and treatment of TMD pain are based on the multidisciplinary guideline ‘Chronic Orofacial Pain’ that was developed by the Dutch Society of Headache Patients and was published in 2013. Dentists are required to follow the recommendations of this guideline. The authorisation of the guideline by the relevant academic and professional associations in the Netherlands implies that restraint is advised when adopting diagnostic procedures and treatment modalities that are not or are insufficiently based on solid evidence.

Pijnlijke temporomandibulaire disfunctie (TMD-pijn) komt vaak voor in de algemene bevolking. De meest voorkomende subdiagnoses zijn myalgie (kauwspierpijn) en artralgie (kaakgewrichtspijn). De etiologie van TMD-pijn is multifactorieel en de diagnostiek en eventuele behandeling hebben vaak een multidisciplinair karakter. De meest recente inzichten voor de diagnostiek en de behandeling van TMD-pijn zijn gebaseerd op de in 2013 verschenen multidisciplinaire richtlijn ‘Chronische aangezichtspijn’, die onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is ontwikkeld. Tandartsen worden geacht te handelen conform de aanbevelingen in deze richtlijn. De autorisatie van de richtlijn door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen impliceert dat terughoudendheid is geboden bij het inzetten van diagnostische hulpmiddelen en behandelmodaliteiten die niet, of onvoldoende zijn onderbouwd met solide bewijslast.
Original languageDutch
Pages (from-to)528-532
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume123
Issue number11
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2016

Cite this