Fiscaal verdragsbeleid pensioen en soortgelijke beloningen - quo vadis?

Translated title of the contribution: Policy of the Dutch government regarding the treatment of pensions and similar remuneration in bilateral tax treaties

Bas Dieleman, Jelmer Post

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

The authors analyze the developments in the policy of the Dutch government regarding the treatment of pensions and similar remuneration in bilateral tax treaties. The authors discuss retirement benefits, annuities, severance pay prior to the retirement age and paid leave prior to the retirement age.

De auteurs analyseren de veranderingen sinds 1998 in het Nederlandse fiscaal verdragsbeleid voor het heffingsrecht over pensioenen, lijfrenten, RVU-achtige ontslagvergoedingen en betaald verlof direct voorafgaande aan pensionering en hoe het heffingsrecht over de hiervoor genoemde beloningen is geregeld in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Spanje, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Waar het verdragsbeleid destijds aansloot bij de exclusieve woonstaatheffing beoogt dit beleid nu een integrale bronstaatheffing. RVU-achtige ontslagvergoedingen en betaald verlof direct voorafgaand aan pensioendatum vallen nu ook onder het pensioenartikel van belastingverdragen.
Translated title of the contributionPolicy of the Dutch government regarding the treatment of pensions and similar remuneration in bilateral tax treaties
Original languageDutch
Article number41
Pages (from-to)519-526
Number of pages8
JournalMBB. Belastingbeschouwingen
Volume2020
Issue number11
Early online date20 Nov 2020
Publication statusPublished - Nov 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Policy of the Dutch government regarding the treatment of pensions and similar remuneration in bilateral tax treaties'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this