Politie-inzet tijdens de vluchtelingencrisis: governancedilemma’s in perspectief

A.J. Schmidt

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van een bedrijfsop­leiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit bedrijfsprocessen. Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt voor het leren van het politievak. Dat kan op gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwik­kelingen in onze huidige complexe maatschappij (globalisering, digitalisering, netwerkvorming) en de toenemende instroom van hoger opgeleiden in de politieorganisatie. In dit Cahier willen we vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het politieonderwijs’ in België en Nederland, welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, en waarom het zo moeilijk blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het moment. Hierbij schenken we ook aandacht aan vraag of de socialisatie van de politiestu­dent in het politieberoep gewijzigd is sinds een aantal grote of meer kleine hervormingen in het politieonderwijs? Met andere woorden, welke hervormingen werden er doorgevoerd en welk effect hebben ze gehad op de socialisatie in het politieberoep. Hoe zouden we dit socialisatie­proces kunnen versterken? Wat zijn richtingen ‘waartoe’ het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren om de socialisatieprocessen te versterken?
Original languageDutch
Pages (from-to)157-172
Number of pages16
JournalCahiers Politiestudies
Volume2018
Issue number4, nr 49
Publication statusPublished - Dec 2018

Bibliographical note

Cahier 49: Opleiding & Onderwijs van de politie (= 2018/4)

Cite this