Postlaryngectomy care, recovery and rehabiliation aspects

L. Lansaat

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

In de laatste 30 jaar is het behandellandschap voor patiënten met een vergevorderd stadium (T3 en T4) larynxcarcinoom (strottenhoofdkanker) of hypofarynxcarcinoom (onderste keelholtekanker) ingrijpend veranderd; het gebruik van orgaansparende behandelingen (chemo)radiotherapie ((C)RT) is toegenomen en het toepassen van primaire chirurgie (totale laryngectomie; TL) is afgenomen. Temeer daar TL vaker als laatste redmiddel moet worden ingezet na voorgaande (C)RT, is het ook belangrijk om, naast aandacht voor functionele en oncologische uitkomsten, de postoperatieve zorg en het postoperatief herstel en revalidatie na een TL te blijven monitoren in dit veranderde behandellandschap. Dit proefschrift beschrijft en bediscussieert deze onderwerpen, zowel op instituuts- als op nationaal niveau.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van den Brekel, Michiel W.M., Supervisor, External person
  • Hilgers, F.J.M., Co-supervisor
Award date19 Jun 2019
Print ISBNs9789491688126
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Postlaryngectomy care, recovery and rehabiliation aspects'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this