Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht: Oratie VU Amsterdam

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Bart Joosen sprak aan de Vrije Universiteit de oratie Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht uit. De oratie gaat in op de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel van artikel 5: Verdrag van de Europese Unie in de Europese wetgevings- en toezichtpraktijk. Joosen legt hierin een bijzondere nadruk op het Single Supervisory Mechanism (SSM), het gecentraliseerde toezicht door de ECB op banken in de Eurozone.

Europese Financieel toezichtrecht
U vindt in deze uitgave diverse ontwikkelingen en vraagstukken uitgediept omtrent de toepassing van het Europese proportionaliteitsbeginsel, waaronder:

De ontwikkelingen in het financiële toezicht sinds de financiële crisis van 2007/2008
De Europeanisering van de wetgeving door het toenemend gebruik van het verordeningsinstrument
Ontwikkelingen in jurisprudentie van het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie in het kader van de toepassing van de regels van het SSM door de ECB

De auteur concludeert dat het Europese proportionaliteitsbeginsel voldoende bescherming biedt voor verdere uitbouw van gecentraliseerd toezicht op de Europese financiële markten en ondernemingen. Daarnaast geeft hij aan dat het voldoende bescherming biedt voor verdere verschuiving van wetgeving van het nationale naar het Europese niveau.
Original languageDutch
PublisherWolters Kluwer
Number of pages84
ISBN (Electronic)9789013155761
ISBN (Print)9789013155754
Publication statusPublished - Nov 2019
EventOratie uitgesproken bij de gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Financieel Toezichtrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam op 6 juni 2018 -
Duration: 6 Jun 20186 Jun 2018

Publication series

NameZIFO -Reeks
PublisherZuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
Volume28

Bibliographical note

Deze uitgave bevat de volledige tekst van de oratie die Bart Joosen op 6 juni 2018 uitsprak, met een centrale rol voor het Single Supervisory Mechanism (SSM).

Cite this