Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

A.J. Akkermans, Chr. H. van Dijk

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1177 Downloads (Pure)

Abstract

In het arrest Fortis/Bourgonje van 24 december 2010 over de aansprakelijkheid van de bank als vermogensbeheerder bevestigt de Hoge Raad dat aan de proportionele benadering uit het arrest Nefalit/Karamus een breder toepassingsbereik toekomt dan alleen de werkgeversaansprakelijkheid. Anderzijds wordt benadrukt dat het bij deze benadering om een uitzondering gaat, en wordt de toepassing door het hof op het voorliggende geval afgewezen. Dat roept de vraag op wanneer proportionele aansprakelijkheid wel, en wanneer niet een toelaatbare oplossing is. Uit de rechtspraak over dit onderwerp blijkt de nauwe verwevenheid met andere leerstukken zoals het bewijs van causaal verband, de omkeringsregel en de ‘eigen schuld’ van artikel 6:101 BW. Wie zoekt naar algemene lijnen voor de toepasselijkheid van het ene dan wel het andere leerstuk, moet concluderen dat de rechtspraak van de Hoge Raad de nodige vragen open laat. In dit artikel wordt de stand van zaken geïnventariseerd en worden enkele suggesties gedaan voor een nadere systematisering van dit terrein.
Original languageDutch
Article number17
Pages (from-to)157-177
Number of pages21
JournalAansprakelijkheid verzekering & schade
Volume2012
Issue number5
Publication statusPublished - 2012

Cite this