Psychosocial development and the development of problem behaviour during adolescence

M.A.J. Ezinga

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research and graduation external

Abstract

Heeft de psychosociale ontwikkeling een effect op de ontwikkeling van probleemgedrag? De psychosociale ontwikkeling behelst in het kort de ontwikkelende reflectie die men heeft op zichzelf, de ander en de relatie tussen het zelf en de ander. Het gepresenteerde onderzoek beoogt verbanden te identificeren tussen stadia/paden van psychosociale ontwikkeling en probleemgedrag. Uit het onderzoek blijkt dat de adolescenten die zich bevinden in de eerdere stadia van de psychosociale ontwikkeling meer probleemgedrag vertonen dan degene die zich in het stadium bevinden (dat bij de leeftijd hoort) wat normaal is. Uit de analyses over twee meetmomenten kwam naar voren dat adolescenten op het normale psychosociale ontwikkelingspad enig probleemgedrag vertoonden maar de in ontwikkeling stagnerende en vooral in ontwikkeling achterlopende adolescenten (een stijging in) probleemgedrag lieten zien. Uit het onderzoek blijkt dat adolescenten met een normale psychosociale ontwikkeling ook probleemgedrag laten zien. De ernst van dit probleemgedrag is lichter. De adolescenten die voorlopen in de ontwikkeling lijken te worden beschermd door hun meer gevorderde psychosociale ontwikkeling. Het niveau van psychosociale ontwikkeling heeft dus effect op probleemgedrag maar enig probleemgedrag kan als normaal (normatief) worden beschouwd. Er is nu ook meer empirisch bewijs dat recalcitrantie en dwars gedrag tijdelijk bij de normale psychosociale ontwikkeling hoort. De vraag blijft echter waar de grens met afwijkend gedrag ligt.
Original languageUndefined/Unknown
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Universiteit Leiden
Supervisors/Advisors
  • Westenberg, P.M., Supervisor, -
  • Bijleveld, CCJH, Supervisor
  • Weerman, F.M., Co-supervisor
Award date26 Nov 2008
Publisher
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

Naam instelling promotie: Universiteit Leiden
Naam instelling onderzoek: NSCR

Cite this