Public engagement in science and technology

J.E.W. Broerse, J.T. de Cock Buning

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionaryAcademicpeer-review

Abstract

De afgelopen twee decennia zijn overheden en grote onderzoeksconsortia -in elk geval in Europa- in toenemende mate betrokken bij publieken om hun input te krijgen op gevoelige onderwerpen in wetenschap en technologie, zoals genomica, nanotechnologie en neurowetenschappen. er is een groeiend bewustzijn dat moderne wetenschap en technologie plaats vindt tegen een bredere achtergrond van sociale waarden en ethische oordelen. Het is te hopen dat publieke betrokkenheid maatschappelijke zorgen zal verminderen en zal bijdragen tot een meer democratische manier van morele besluitvorming en een meer gecontextualiseerd en behoefte georienteerd onderzoeks en ontwikkelings proces.
Original languageEnglish
Title of host publicationEncyclopedia of Applied Ethics
EditorsR. Chadwick
PublisherElsevier
Pages674-684
Number of pages10
Edition2nd
ISBN (Electronic)9780123739322
ISBN (Print)9780123736321
DOIs
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

First edition 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Public engagement in science and technology'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this