Rb. Den Haag (C/09/452181 / HA ZA 13-1128: Vereniging GEU/Stichting Snappet)

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Auteursrecht op leerlijnen en de uitwerking daarvan in educatieve uitgaven. GEU claimt auteursrecht op educatieve uitgaven voor rekenen, taal en spelling in het primair onderwijs, in het bijzonder op de rekenmethode ‘Rekenrijk’ en spellingmethode ‘Spelling in Beeld’. Snappet biedt basisschoolleerlingen tabletcomputers in bruikleen aan met daarop door Snappet ontwikkelde software, waarmee oefenopgaven kunnen worden gemaakt die aansluiten bij de methodes uit de genoemde uitgaven. GEU stelt dat Snappet auteursrechtinbreuk pleegt door delen van haar uitgaven te verveelvoudigen en openbaar te maken en, in het bijzonder, door het overnemen van subjectieve keuzes in de opbouw en volgorde van de aan haar educatieve uitgaven ten grondslag liggende leerlijnen. De rechtbank oordeelt dat er geen auteursrecht rust op de leerlijnen, omdat deze niet het resultaat zijn van vrije en creatieve keuzes. De keuzeruimte voor makers van leerlijnen wordt beperkt door van overheidswege beschreven leerdoelen en referentieniveaus en CITO toetsen; ook kunnen keuzes die enkel zijn ingegeven door didactische inzichten of praktische overwegingen geen eigen intellectuele schepping vormen of daaraan bijdragen. Niet kan worden vastgesteld dat Snappet inbreuk maakt op de auteursrechten op individuele opgaven van ‘Rekenrijk’ en ‘Spelling in Beeld’.
Original languageDutch
Pages (from-to)51-53
JournalAMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht
Volume41
Issue number1
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this