Klaar voor groep 3? Het perspectief van de leerkracht

Translated title of the contribution: Readyness for first grade; teacher perspectives

J. Smeets, T. Bosma, W.C.M. Resing

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit onderzoek stond de vraag centraal
welke kindkenmerken een voorspellende
waarde hebben in zake verwijzing naar groep
3 van de basisschool. Onderzocht is of het
door leerkrachten beoordeelde sociaal-emotioneel
en gedragsmatig functioneren, het taalbewustzijn
van het kind en de leeftijd in maanden
een relatie vertonen met verwijzing naar
groep 3. Hiertoe observeerden leerkrachten
de kinderen aan de hand van twee instrumenten,
namelijk de gereviseerde Schoolgedragsbeoordelingslijst
en de Signaleringslijst voor
kleuters, ten behoeve van taalbewustzijn, als
onderdeel van de geletterdheidsontwikkeling.
Leeftijd in maanden en taalbewustzijn
bleken een voorspellende waarde te hebben
in zake verwijzing naar groep 3. Oudere kinderen
en kinderen met een beter taalbewustzijn
werden vaker verwezen naar groep 3 dan
jongere kinderen en kinderen met een zwak
taalbewustzijn. Van het sociaal-emotioneel
en gedragsmatig functioneren bleek alleen
‘werkhouding’ en in mindere mate ‘extraversie’
een voorspellende waarde te hebben in
zake verwijzing naar groep 3.
Translated title of the contributionReadyness for first grade; teacher perspectives
Original languageDutch
Pages (from-to)406-417
Number of pages12
JournalPedagogische studiën
Volume94
Issue number5
Publication statusPublished - 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Readyness for first grade; teacher perspectives'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this