Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

92 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële2 mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurder in het bijzonder ten dienste staan om voor de eigen rechten en belangen op te komen ingeval de andere partij in de nakoming van de eigen verplichtingen tekortschiet. Daartoe zal allereerst (in paragraaf 2) worden stilgestaan bij (het onderscheid tussen) de begrippen niet-nakoming, tekortschieten en verzuim, waarna in paragraaf 3 zal worden ingegaan op de vraag wanneer de weg openstaat tot de remedies van nakoming (subparagraaf 3.1), schadevergoeding (subparagraaf 3.2) respectievelijk ontbinding (subparagraaf 3.3). In paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op de figuur van schuldeisersverzuim, waarna deze bijdrage in paragraaf 5 met enige concluderende opmerkingen wordt afgesloten.
Original languageDutch
Pages (from-to)258-266
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Volume2019
Issue number4
Early online date13 Aug 2019
Publication statusPublished - Aug 2019

Cite this