Restauratieve beslissingen: een casus

J. van der Zaag, F.J.M. Roeters

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

In deze casus wordt een 48-jarige patiënt besproken met (mogelijk als gevolg van overbehandeling) een uitgebreid gerestaureerde dentitie. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de algemene aandachtspunten en de systematiek van de behandelplanning en de keuzes die worden gemaakt op basis van het zorgplan. De patiënt heeft verschillende restauratieve cycli doorgemaakt en gezien de acute problematiek is het verleidelijk om aan de volgende te beginnen. Het zorgplan is echter gericht op langetermijnherstel van esthetiek en functie. Dat is een complexe materie die vraagt om beslis- en keuzemomenten, die bij iedere patiënt weer individueel dienen te worden vastgesteld. Het veelal multifactoriële karakter van de gerezen problematiek is hier debet aan, waarbij niet alleen tandheelkundig inhoudelijke aspecten een rol spelen. Als kernvraag komt steeds weer naar voren of en wanneer men dient over te gaan tot behandeling. Ook wordt besproken wat de aanpak is na de beslissing tot behandelen en welke systematiek hierbij kan worden gevolgd.
Original languageDutch
Pages (from-to)39-46
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor Tandartsen
Volume9
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Cite this