Satellieten: Lessenreeks over bijwoordelijke bepalingen en naamvallen

L.W. van Gils, Rosanne Bekker

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Bij Nederlands leren leerlingen ontleden, bij Latijn leren leerlingen naamvallen en hun functies. Dat dit feitelijk over dezelfde syntaxis gaat, ontgaat de meeste leerlingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen zelfstandig niet in staat zijn om de kennis van het ene vak bij het andere in te zetten, maar expliciete hulp bij het leggen van deze verbanden zou beide vakken ten goede komen. Vandaar deze korte lessenserie over een syntactisch fenomeen dat goed aansluit bij de uitleg van de ablativus. De ablativus komt vaak aan bod aan het eind van het eerste jaar of het begin van het tweede jaar. Veel leerlingen raken dan de grip op het naamvalssysteem kwijt, misschien omdat, zonder dat het benoemd wordt, voor het eerst zinnen onvoorspelbaar worden door eindeloze mogelijkheden van uitbreiding van de zinskern met satellieten. In deze lessenserie wordt expliciet ingegaan op het verschil tussen zinskern (predicaat met noodzakelijke aanvullingen) en satellieten (bijwoordelijke bepalingen). Zowel van het Nederlands als van het Latijn worden de functies en vormen van satellieten besproken, waarin de ablativus een natuurlijke plaats inneemt.

De lessenserie is met opzet kort gehouden, zodat integratie mogelijk is met oefeningen uit lesboeken over adverbia, voegwoorden, preposities en de ablativus.
Original languageDutch
Title of host publicationQuamlibet.nl
Subtitle of host publicationLesmateriaal voor Latijn en Grieks
Publication statusPublished - 2012

Cite this