Schildwachtklierprocedure bij het mondholtecarcinoom. Eerste ervaringen met deze methode

G.B. Flach, R. de Bree, A. van Schie, O.S. Hoekstra, E. Bloemena, J.A. Castelijns, I. van der Waal, C.R. Leemans

  Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Doel
  Evaluatie van de klinische waarde van de schildwachtklierprocedure (SWK-procedure) bij de detectie van occulte lymfekliermetastasen bij patiënten met een klein mondholtecarcinoom.

  Opzet
  Prospectief observationeel onderzoek.

  Methode
  Patiënten in het VU Medisch Centrum met een T1-T2 transoraal te verwijderen mondholtecarcinoom zonder klinische halsmetastasen (N0) werden geïncludeerd. Alle patiënten ondergingen de procedure, waarbij de SWK werd geïdentificeerd en verwijderd. Bij een bewezen halskliermetastase werd een halsklierdissectie verricht. De primaire uitkomstmaat was de accuraatheid van de SWK-procedure, berekend met een 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). De referentiestandaard was 12 maanden follow-up.

  Resultaten
  De inclusie betrof 25 patiënten. Bij 7 patiënten werd met de SWK-procedure een lymfekliermetastase gedetecteerd. Bij 1 andere patiënt werd peroperatief een verdachte lymfeklier verwijderd welke geen SWK betrof, maar wel een macrometastase bevatte. De als SWK geduide lymfeklier was vrij van metastase. Bij 1 patiënt kon geen SWK worden opgespoord. Gemiddeld werden 2,3 SWK’s verwijderd per patiënt, met een totaal van 58 SWK’s. De meeste waren gelokaliseerd in halsregio of ‘level’ II (22/58). Tweemaal werd de enige positieve SWK in level IV gedetecteerd. Van de 17 patiënten zonder aangetoonde halskliermetastase ontwikkelde 1 patiënt een metastase gedurende follow-up. De sensitiviteit van de SWK-procedure was 78% (7/9; 95%-BI: 50-92) en de negatief voorspellende waarde was 89% (16/18; 95%-BI: 71-96).

  Conclusie
  Voor de detectie van occulte lymfekliermetastasen bij een klein mondholtecarcinoom lijkt de SWK-procedure een nauwkeurige techniek te zijn. Met de SWK-procedure kunnen halskliermetastasen in onverwachte levels worden opgespoord. Bij aanwezigheid van een macrometastase bestaat een vergroot risico op een fout-negatief resultaat met de SWK-procedure.
  Original languageDutch
  Article numberA1254
  Number of pages6
  JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume154
  Issue number21
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this