De stem van de jongere

Translated title of the contribution: School Careers and Life Histories of Young Adults

J. Terwel, Danielle Van de Koot-Dees, Rosa Rodrigues

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

34 Downloads (Pure)

Abstract

In dit onderzoek zijn jongeren langdurig gevolgd, van hun 10e tot hun 28e jaar. De onderzoeksopzet is een ‘longitudinal embedded casestudy design’. Er is gebruik gemaakt van toetsen op de leeftijd van 10 en 12 jaar. Er zijn herhaalde diepte-interviews gehouden op de leeftijden van 16, 21 en 28 jaar. Wat wilden zij worden en is dat gelukt? De meeste jongeren zeggen tevreden te zijn met hun leven. ‘ Ik ben met een zilveren lepel in de mond geboren’ of ‘ Ik voel me een rijk mens’, zeggen de meest succesvolle jongeren met perspectiefvolle banen. Maar volgens de minder succesvolle jongeren slaagt het onderwijs er niet altijd in om hun talenten te herkennen en tot ontwikkeling te brengen. Zelfs goede leerlingen met een migratieachtergrond struikelen vaak toch nog in het voortgezet of hoger onderwijs. Soms kijken zij met spijt en bitterheid terug op gemiste kansen en vernederende ervaringen. In hun verhalen noemen zij gebrek aan steun, afleidingen, problemen met de gezondheid, geldgebrek, communicatieproblemen en conflicten met leraren als belangrijke risico’s in hun schoolloopbaan. De transitie van school naar werk verloopt zelden in een rechte lijn naar de gedroomde toekomst. We zien dromen sterven: vaak komen de jongeren op andere werkplekken terecht dan zij in hun tienerjaren voor ogen hadden. Twee jongeren zitten werkloos thuis. Verschillen in loopbanen zijn niet altijd te verklaren vanuit talenten en prestaties. Jongeren met een migratieachtergrond ervaren soms uitsluiting op school en bij stages, en bij sollicitaties hebben zij bijvoorbeeld het gevoel dat hun Marokkaanse achternaam niet meehelpt.
Translated title of the contributionSchool Careers and Life Histories of Young Adults
Original languageDutch
Pages (from-to)40-41
Number of pages2
JournalDidaktief
Volume49
Issue number1-2
Early online date22 Jan 2019
Publication statusPublished - Jan 2019

Bibliographical note

See also: Terwel, J, Van de Koot-Dees, D. & Rodrigues, G.R. (2018). Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving. Antwerpen en Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3617-3

Keywords

  • Life histories
  • Schoolcareers
  • Young adults
  • Longitudinal research
  • Embedded case-study

Fingerprint Dive into the research topics of 'School Careers and Life Histories of Young Adults'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this