Sociale compensatie als collectieve identiteitsmanagementsstrategie

JW Ouwerkerk, T.C. de Gilder, NK de Vries

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Wanneer een lage status van de eigen groep het gevolg is van slechte prestaties van andere groepsleden, kan men trachten door middel van een individuele inspanning te compenseren voor deze slechte prestaties, om zodoende de positie van de groep als geheel te verbeteren. Op basis van de sociale identiteitstheorie werd voorspeld dat de mate waarin men sociale compensatie zal vertonen groter zal zijn bij een lage status van de groep dan bij een hoge status. Bovendien werd verwacht dat de mate van identificatie met de groep positief gerelateerd zou zijn aan de individuele inspanning ten behoeve van de groep. Uit de resultaten blijkt dat alleen mannen die zich sterk identificeren zich meer inspannen bij een lage status dan bij een hoge status van de groep. Vrouwen met een sterke identificatie leverden een grotere inspanning bij een hoge status dan bij een lage status van de groep. Voor groepsleden die zich zwak identificeren werden geen verschillen gevonden.
Original languageDutch
Title of host publicationFundamentele Sociale Psychologie, deel 10
EditorsNanne K. de Vries, Carsten K. W. De Dreu, Wolfgang Stroebe, Roos Vonk
PublisherTilburg University Press
Pages245-252
Number of pages8
Publication statusPublished - 1996

Cite this