Stadsdichterschap in de zeventiende eeuw. Jan Vos (1610-1667) en Amsterdam

N. Geerdink

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Samenvatting – Amsterdamse dichters uit de zeventiende eeuw toonden zich in lofdichten en tableaux vivants betrokken bij hun stad, de stedelijke overheid en het beleid van die overheid. Ze werden daarbij gestimuleerd door de stadsregenten, die als patronen optraden. Sommige dichters konden zo stadsdichter worden, zonder dat deze functie geïnstitutionaliseerd was. Een van de Amsterdamse 'stadsdichters' was Jan Vos (1610-1667). Dit artikel laat zien hoe hij zijn positie als stadsdichter ondersteunde door zijn gedichten, waarin hij niet alleen de stad, maar ook zichzelf promootte, en bovendien onderstreepte dat hij ook iets terugverwachtte van de stadsregenten.
Original languageDutch
Pages (from-to)443-460
Number of pages18
JournalSpiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Volume53
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Cite this