Statistisch causaliteitsbewijs bij toxische schadeveroorzaking: Over onzeker causaal verband, epidemiologische bewijsvoering en schadevergoeding naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

68 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Pages (from-to)44-53
Number of pages10
JournalVerzekerings-archief
Publication statusPublished - 1995
Externally publishedYes

Cite this