Strafrechtelijke vervolging van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen: Hoe nu verder?

J.T. Duin, J.S. Jacobs, P.J. Huisman, S.E. Zijlstra

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage draait het om de vraag hoe het nu verder moet met de strafrechtelijke vervolging van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen. De huidige wettelijke regeling (grotendeels stammend uit 1855) maakt het praktisch onmogelijk om tot vervolging over te gaan. De regering heeft recentelijk een voorontwerp van wet gepubliceerd die voorziet in een modernisering van het stelsel, maar tot een werkbare procedure leidt dit nog niet. De verdere modernisering ligt in handen van een nog in te stellen commissie-Fokkens. De auteurs zien voor wat betreft het vervolg van de modernisering een procedurele tweetrapsraket. Eerst moeten mogelijkheden worden...
Original languageDutch
Article number667
Pages (from-to)790-799
Number of pages10
JournalNederlands Juristenblad
Volume2017
Issue number12
Early online date20 Mar 2017
Publication statusPublished - 22 Mar 2017

Keywords

  • strafrechtelijke vervolging kamerleden bewindslieden ministers staatssecretarissen wet ministeriële verantwoordelijkheid grondwet

Cite this