'Symbolenstrijd'. De Raad van State en religieuze kentekens in het (Gemeenschaps)onderwijs

J Lievens, J Vrielink

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De Raad van State vernietigde op 14 oktober 2014 bepalingen uit schoolreglementen van twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs waarin leerlingen werd verboden levensbeschouwelijke kentekens te dragen wegens strijdigheid met de godsdienstvrijheid. Hoewel de verboden een legitiem doel dienden, oordeelde de Raad dat een verbod voor alle leerlingen slechts als een measure of last resort kan worden ingevoerd. De arresten van de Raad van State hebben niet enkel gevolgen voor de betrokken scholen. Ook voor de omzendbrief van het Gemeenschapsonderwijs, die vereist dat alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs een verbod invoeren, is de Raad van State erg kritisch. Het Gemeenschapsonderwijs zou zijn omzendbrief dan ook moeten intrekken en de arresten als richtlijn hanteren in het uittekenen van een nieuw beleid rond religieuze kentekens. Of de redenering van de Raad van State ook kan worden toegepast op scholen van het vrij onderwijs is minder voor de hand liggend omwille van de vrijheid van onderwijs.
Original languageDutch
Pages (from-to)4-14
Number of pages11
JournalTijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this