Systematische reviews in de managementpraktijk. Hoe beoordeelt men de kwaliteit en toepasbaarheid

Eric Barends, Rudolf W. Poolman, D.T. Ubbink, Steven ten Have

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

De wereld van management en organisatie kent een rijke traditie van omvangrijke onderzoeken naar succes en falen van organisaties en hun managementaanpakken. Een ikoon van deze traditie vormt het werk van Peters en Waterman naar excellente ondernemingen. In het op het onderzoek onder 43 als succesvol omschreven ondernemingen gebaseerde boek claimen Peter en Waterman het recept voor ‘excellentie’ te hebben. Dit en vergelijkbare onderzoeken hebben met elkaar gemeen dat zij populair zijn (geweest), grootschalig van opzet, de nodige pretentie hebben en de nodige kritiek hebben gekregen. Deze kritiek richt zich vooral op de methodologische tekortkomingen die maken dat de claim niet waargemaakt kan worden. Voor managers is het belangrijk dergelijke onderzoeken goed te beoordelen alvorens ze eventueel toe te laten tot de eigen handelingspraktijk. In dit artikel wordt in lijn met de zich ontwikkelende traditie van het evidence-based management aandacht besteed aan het kunnen beoordelen van systematische reviews, waartoe vaak populaire onderzoeken toe behoren. Er wordt een referentiekader geboden voor het kunnen beoordelen en dit kader wordt ook geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van een concreet en populair onderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)358-367
Number of pages10
JournalMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Publication statusPublished - Oct 2009

Cite this