TBS en Curaçao: Zon, zee en zorgplichten

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Delinquenten, die op basis van hun mentale gesteldheid zouden kwalificeren voor tbs, maar vanwege de afwezigheid van behandelmogelijkheden in een tbs-kliniek in Curaçao, een ‘inhuman or degrading treatment’ ondervinden en als gevolg daarvan schade oplopen, kunnen niet alleen jegens het Koninkrijk ex artikel 3 EVRM ageren, maar tevens jegens het land Curaçao een recht op schadevergoeding doen gelden op grond van artikel 6:162 BW. Waar schending van artikel 3 EVRM heeft plaatsgevonden en tot schade bij de psychisch gestoorde gedetineerde heeft geleid, zal het land niet met een beroep op het ontbreken van toerekenbaarheid aan aansprakelijkheid kunnen ontkomen. Daarnaast kan...
Original languageDutch
Article number2020/643
Pages (from-to)691-698
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2020
Issue number10
Early online date10 Mar 2020
Publication statusPublished - Mar 2020

Cite this