Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties anno 2020: Enkele aandachtspunten vanuit verschillende disciplines

S. Ligthart, P. Jacobs, T. Kooijmans, M.S. Groenhuijsen, J.M. Harte, G. Meynen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

99 Downloads (Pure)

Abstract

Kenmerkend voor het huidige tijdsgewricht is dat incidenten in de sfeer van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, de politiek lijken te verplichten tot het nemen van onmiddellijke (wettelijke) maatregelen. De discussie hierover raakt direct aan zwaarwegende belangen, van gedetineerden, tbs-gestelden, slachtoffers en van de maatschappij in het algemeen. Maar naast een verscheidenheid aan individuele en maatschappelijke belangen, komt ook een breed spectrum aan wetenschapsdisciplines samen in de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarom wordt in deze bijdrage het belang geïllustreerd van een brede, multidisciplinaire discussie omtrent het huidige sanctierecht en van (voorgenomen) wijzigingen daarvan. Huidige ontwikkelingen omtrent de v.i. en de rol van risicotaxatie-instrumenten bij het nemen van sanctierechtelijke beslissingen, laten zien dat waardevolle inzichten uit de (neuro)psychologie, psychiatrie en victimologie, vooralsnog allesbehalve optimaal worden benut bij het voorstellen van aanpassingen in het strafrechtelijk sanctierecht.
Original languageDutch
Article number490
Pages (from-to)528-535
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2020
Issue number8
Early online date24 Feb 2020
Publication statusPublished - 28 Feb 2020

Cite this