Het kerkgenootschap in de neutrale staat: Een verkenning en analyse van de positie van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde

Translated title of the contribution: The church in the neutral state: An exploration and analysis of the position of the church in the law of the Netherlands

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

Religie kent vele verschijningsvormen. Als het gaat om geloofsgemeenschappen, is sprake van een ongekend breed spectrum. Daarbinnen nemen kerkgenootschappen een bijzondere plaats in.

In dit boek staat het kerkgenootschap centraal. Het eerste deel behandelt de constitutionele kaders waarbinnen kerkgenootschappen in Nederland functioneren. Vrijheid van godsdienst, gelijke behandeling en neutraliteit van de Staat vormen de kern hiervan. Het tweede deel behandelt de institutionele vrijheid van kerkgenootschappen en beperkingen daaraan. Wanneer is sprake van een kerkgenootschap? Voldoet de registratieplicht voor specifiek kerkgenootschappen? Verhuur van vastgoed kent restricties vanuit de gelijkebehandelingswetgeving. In het derde deel komt facilitering van kerkgenootschappen in de vorm van subsidies en fiscale voordelen, aan bod. In hoeverre zijn aan die faciliteiten verbonden voorwaarden bijvoorbeeld ten aanzien van het personeelsbeleid, toelaatbaar?
Translated title of the contributionThe church in the neutral state: An exploration and analysis of the position of the church in the law of the Netherlands
Original languageDutch
PublisherBJu
Number of pages616
ISBN (Print)978‐94‐6290‐450‐7
Publication statusPublished - 21 Dec 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The church in the neutral state: An exploration and analysis of the position of the church in the law of the Netherlands'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this