De nalevingsplicht van het bestuur van rechtspersonen

Translated title of the contribution: The duty of legality of the board of corporations

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

461 Downloads (Pure)

Abstract

De rechtspersoon is in de eerste plaats van het bestuur afhankelijk voor zijn rechtsconforme deelname aan het maatschappelijk verkeer. Mede hierom is het bestuur onderworpen aan de tot de bestuurstaak behorende nalevingsplicht. In dit artikel staat deze rechtspersonenrechtelijke nalevingsplicht centraal. Daarbij wordt ingegaan op haar toepassingsbereik, de beheersing van nalevingsrisico en de rechtvaardigingsgronden die het bestuur ter beschikking staan.
Translated title of the contributionThe duty of legality of the board of corporations
Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)3-12
Number of pages10
JournalOndernemingsrecht
Volume2018
Issue number1
Publication statusPublished - Jan 2018

Cite this