De invloed van IFRS 16 leases op de jaarrekening van lessees

Translated title of the contribution: The impact of IFRS 16 Leases on the financial statements of lessees

Coen Arnold, Jay Tahtah

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

The article describes the outcome of a research (simulation) to the impact of new lease accounting rules to the 2016 financial statements of companies of the AEX- and AMX-index.

In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de verwachte gevolgen van IFRS 16 Leases voor lessees op de jaarrekening over 2016 van AEX- en AMXfondsen. Geconcludeerd wordt dat de in de balans opgenomen (rentedragende) verplichtingen fors zullen toenemen: voor alle onderzochte ondernemingen in totaal bijna 43 miljard euro (een stijging van bijna 15%). Daarnaast nemen de activa toe met circa 41 miljard euro (een stijging van bijna 5% van de totale activa). De (negatieve) impact op het eigen vermogen is daarom beperkt (tot circa 2 miljard, een afname van circa 0,6%). Verder is geconcludeerd dat IFRS 16 een belangrijke impact op de winst-en-verliesrekening zal hebben. De winst voor rente-, belasting- en afschrijvingslasten (EBITDA) neemt fors toe. Voor alle onderzochte ondernemingen neemt de EBITDA toe met circa 10 miljard euro (een toename van gemiddeld 12,5%). Uit het onderzoek blijkt verder dat bij de meeste onderzochte ondernemingen over 2016 juist sprake is van een (beperkte) stijging van de nettowinst. De geschatte impact op de balans, winst-en-verliesrekening en financiële ratio’s is groter bij ondernemingen met relatief omvangrijke operationele leaseportefeuilles, zoals in de luchtvaart- en de detailhandelssector.
Translated title of the contributionThe impact of IFRS 16 Leases on the financial statements of lessees
Original languageDutch
Article number5
Pages (from-to)376-391
Number of pages15
JournalMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Volume91
Issue number11/12
Publication statusPublished - 1 Dec 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The impact of IFRS 16 Leases on the financial statements of lessees'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this