Het eenzame paard en de wetgevingsleer

Translated title of the contribution: The Lonely Horse and Legislative Law

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Abstract

De burger verwacht veel van wetgeving, en dat is terecht: de wet is de manier waarop het politieke systeem maatschappelijke problemen aanpakt. Maar om die verwachting te kunnen waarmaken, moet de wet wel aan kwaliteitseisen voldoen: zij moet rechtmatig zijn (geldig tot stand gekomen en in overeenstemming met hogere rechtsregels en -beginselen), niet meer dan nodig ingrijpen in de rechten en vrijheden van de burger, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn, passen in het systeem van bestaande wet- en regelgeving, en technisch goed in elkaar zitten.

De Caribische landen van het Koninkrijk staan voor een grote wetgevingsopdracht, waarbij het van belang is dat wordt geleerd van elkaars ervaringen maar ook, vanwege de lange traditie van het algemeen wetgevingsbeleid, van Nederland. Maar bij dat laatste past wel een waarschuwing: Nederlandse oplossingen passen niet altijd bij de rechtsordes van de Caribische landen. Blindelings volgen is dan ook niet aan de orde. Zoals dat in wetgeversland zo mooi heet: wetgeven is intelligent overschrijven.

Voor het opstellen van kwalitatief goede wetgeving zijn goede wetgevingsjuristen nodig. In het kader van het Caribbean Center for Legislation (CCL) zal een leergang voor Certified Legislative Lawyer worden verzorgd. Ook kan het CCL het kenniscentrum vormen, waarin moderne inzichten en ervaringen in de wetgevingsleer worden ontsloten en geanalyseerd op hun betekenis en toepasbaarheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Translated title of the contributionThe Lonely Horse and Legislative Law
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoomjuridisch
Number of pages24
ISBN (Electronic)978-90-5454-939-0
ISBN (Print)978-94-6290-821-5
Publication statusPublished - 17 Jun 2020
EventRede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Wetgevingsleer aan de University of Curacao dr. Moises da Costa Gomez op 20 februari 2020 - University of Curacao dr. Moises da Costa Gomez, Willemstad, Curaçao
Duration: 20 Feb 202020 Feb 2020

Publication series

NameSNAAR
PublisherBoomjuridisch
No.40

Keywords

  • Legislative drafting
  • Constitutional law

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Lonely Horse and Legislative Law'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this