Att lämna uniformen: Militära identiteter, förluster och värdet av mening i livet

Translated title of the contribution: To leave the uniform : Military identities, losses and the value of meaning in life

J.M. Grimell

Research output: Book / ReportBookPopular

39 Downloads (Pure)

Abstract

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har under flera år följt militär personal i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor vid övergången från ett militärt till ett civilt liv. Detta informations- och reflektionsmaterial är en sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet som helhet, där intervjuresultaten också varvas med avsnitt för reflektion. Texten vänder sig till militär personal, veteraner och anhöriga, och passar att läsas såväl före, under, eller efter en övergång.
Translated title of the contributionTo leave the uniform : Military identities, losses and the value of meaning in life
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherSvenska Soldathemsförbundet
Number of pages32
Publication statusPublished - May 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'To leave the uniform : Military identities, losses and the value of meaning in life'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this