Toerusting over de levensloop: naar een verbindende leerarchitectuur in het (beroeps)onderwijs. Een beschouwing over institutionele herijking op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt

J.C.V. van der Veer, M. van der Meer, A.C. Hemerijck

Research output: Book / ReportReportAcademic

190 Downloads (Pure)

Abstract

Het beroepsonderwijs bevindt zich in een complex en dynamisch krachtenveld. De
vraag naar personeel en de eisen die het bedrijfsleven aan vakmensen stelt, zijn
voortdurend in beweging, net als kwaliteitscriteria en de opleidingsvoorkeuren van
studenten. De dynamiek van het krachtenveld vraagt van het beroepsonderwijs een
voortdurende herijking van de opbrengsten als initiële onderwijsvoorziening.
Achter deze aanpassingsagenda gaat evenwel een groter vraagstuk schuil: dat van
de positie van het middelbaar beroepsonderwijs als collectieve maatschappelijke
voorziening. Met de vergaande technologische veranderingen op de arbeidsmarkt
en de aanpassingen in de leerlingenstromen, is het dringend nodig om een
langetermijnvisie te ontwikkelen op de structuur, toegankelijkheid en positionering
van het beroepsonderwijs. Bijzondere aandacht vraagt de plaats van het
beroepsonderwijs in de levensloop.
Deze publicatie illustreert deze vraagstukken aan de hand van de levensloop van
twee fictieve jongeren, Tamara en Dennis. Welke maatschappelijke ontwikkelingen
en sociaaleconomische trends worden in hun levensloop zichtbaar? Via deze
denkoefening komen de auteurs uit bij de vraag naar de noodzaak van een
toerustingsagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Original languageDutch
Place of Publication's-Hertogenbosch
PublisherExpertisecentrum Beroepsonderwijs
Number of pages69
ISBN (Print)9789460520884
Publication statusPublished - 2015

Cite this