Toestemmingsvereisten bij volwassen wilsonbekwame patiënten

  Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

  Abstract

  Aan de hand van een gepubliceerde uitspraak van een Regionaal Tuchtcollege worden de algemene en bijzondere regels van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) met betrekking tot de geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) besproken. Patiënten van 16 jaar of ouder geven zelf, na geïnformeerd te zijn, toestemming, patiënten van 12 tot 16 jaar doen dat samen met hun ouders en voor patiënten jonger dan 12 jaar doen de ouders dat. Slechts indien een patiënt van 16 jaar of ouder zelf feitelijk (bijvoorbeeld door coma) of juridisch (bijvoorbeeld door onder curatelestelling) onbekwaam is, moeten de verplichtingen uit de WGBO worden nagekomen jegens de curator, de mentor, de partner of de naaste familie. Het blijkt verstandig in alle gevallen van tandheelkundige irreversibele behandelingen nadrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betrokken patiënt te verkrijgen.
  Original languageUndefined/Unknown
  Pages (from-to)239-243
  JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
  Volume115
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this