De controller van morgen: Technologische ontwikkelingen raken de financiële functie en stellen andere eisen aan de controller

Translated title of the contribution: Tomorrow's controller: Technological developments impact the finance function and demand different competencies from controllers

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Het aantal door technologie gedreven innovaties
dat op de financiële functie afkomt, is groot. De
invloed van ieder van die technologische
innovaties afzonderlijk op het financiële werkveld
is eveneens groot. Daar komt bij dat technologische
innovaties niet zelden in combinaties
voorkomen. Dat maakt het uitputtend beschrijven
van de consequenties van ieder van de innovaties
op het werkveld van de financiële functie in één
niet al te lang artikel niet mogelijk. Wel zijn wij
van mening dat het voor de ontwikkelrichting van
de financiële functie van belang is dat inzicht gegeven
wordt in de samenhang van actuele technologische
innovaties voor het werkveld van de
financiële functie. Daarom hebben wij gekozen
voor een overzichtsartikel in combinatie met een
uitgebreide, naar onderwerpen ingedeelde
literatuurlijst. Volgens deze keuze geven wij een
overzicht van de invloed van drie prominente
technologische innovaties – digitalisering
(waaronder robotisering), dataficering (data
analytics en big data) en transformering (meer in
het bijzonder blockchain) – op de financiële
functie zonder daar diep op in te gaan. Dat gemis
weegt ons inziens ruim op tegen het perspectief op
de toekomst dat ervoor in de plaats komt. Een
perspectief dat organisaties handvatten biedt bij
het nadenken over de ontwikkeling van de
financiële functie in het algemeen en de eisen te
stellen aan controllers in het bijzonder.
Translated title of the contributionTomorrow's controller: Technological developments impact the finance function and demand different competencies from controllers
Original languageDutch
Pages (from-to)18-26
Number of pages9
JournalWe are Finance
Volume1
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2018

Keywords

  • Digitalization
  • Finance
  • Controller

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tomorrow's controller: Technological developments impact the finance function and demand different competencies from controllers'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this