Invaren pensioen: de betekenis van eigendomsrecht - invaren is niet juridische onhoudbaar

Translated title of the contribution: Transfer pension rights: the issue of property protection - transfer is not legally impossible

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Er is een akkoord bereikt over vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Er komt een nieuw soort pensioencontract. Een element van het akkoord is dat opgebouwde pensioenaanspraken onder de regels van het nieuwe contract komen te vallen. Dat wordt invaren genoemd. De vraag is of verplicht invaren verenigbaar is met de eigendomsbescherming zoals geborgd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM en art. 17 Handvest Grondrechten EU. In dit artikel wordt dit geanalyseerd met de conclusie dat verplicht invaren juridisch mogelijk is.
Original languageDutch
Article number2020/20
Pages (from-to)5-16
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume2020
Issue number3
Publication statusPublished - 30 Jun 2020

Keywords

  • invaren
  • eigendomsrecht
  • art. 1 Eerste Protocol EVRM
  • art. 17 Handvest Grondrechten EU

Fingerprint Dive into the research topics of 'Transfer pension rights: the issue of property protection - transfer is not legally impossible'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this