Trust and accountability to improve education systems: The golden duo for education reform

Research output: Book / ReportInaugural speech

122 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Place of PublicationAmsterdam
PublisherVrije Universiteit Amsterdam
Number of pages26
Publication statusPublished - 15 Nov 2019
EventRede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Onderwijswetenschappen, aan de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op15 november 2019 -
Duration: 15 Nov 201915 Nov 2019

Cite this