Tussen feit en fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen.

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research internal, graduation external

1183 Downloads (Pure)

Abstract

De werknemersverzekeringen kenmerken zich door een verplichte verzekering van rechtswege tegen het intreden van bepaalde aan de arbeid gerelateerde risico's, zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De werknemer geldt als de verzekerde, de werkgever als premieplichtige.
In dit proefschrift staat de rol van rechtspersoonlijkheid bij de vaststelling van de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen centraal. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre justitiabelen door de inschakeling verzekering kunnen bewerkstelligen om daarmee toegang te krijgen tot de prestaties van de werknemersverzekeringen, of zich juist aan de verzekering kunnen onttrekken in verband met de verschuldigde premies.
Original languageUndefined/Unknown
QualificationPhD
Awarding Institution
  • RU Radboud Universiteit
Supervisors/Advisors
  • Bouwens, Willem, Supervisor
  • Asscher-Vonk, I.P., Supervisor, -
Award date28 Apr 2010
Place of PublicationDen Haag
Publisher
Print ISBNs9789089742674
Publication statusPublished - 2010

Bibliographical note

Naam instelling promotie: RU Radboud Universiteit
Naam instelling onderzoek: VU Vrije Universiteit

Cite this