Tussen oordeel en formulering. Ontleden anno 1820.

J. Noordegraaf

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

64 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel komt J.C. Beijer, Handleiding tot den Nederlandschen Stijl aan de orde, waarvan de eerste druk in 1820 verscheen. Het werk kende een aantal herdrukken (een vijfde druk verscheen in 1854) en was wijd verspreid, onder meer in Japan en Zuid-Afrika. In dit werk wordt in het voetspoor van de bekende onderwijzer N. Anslijn ruimschoots aandacht besteed aan het redekundig ontleden, wat toentertijd een nieuwigheid was. De auteur ziet de grammatica als hulpmiddel in de opvoeding van het denken – maar ook de retorica eist haar deel. Het is, zegt Beijer, een onontbeerlijke behoefte geworden om zijne gedachten op eene gepaste wijze mondeling en schriftelijk uit te drukken: een goede gedachte eist een adequate vorm - vandaar Beijers uitvoerige aandacht voor het bereiken van een goede stijl.
Original languageDutch
Title of host publicationReisgidsen vol Belluno’s en Blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage
EditorsNan van Drunen
PublisherVakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde Leiden
Pages104-113
Publication statusPublished - 1976

Bibliographical note

Reisgidsen vol Belluno’s en Blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen aangeboden aan Dr. H.A. Wage. Onder redactie van Nan van Drunen e.a. Leiden 1976, 104-113.

Cite this