Van democratie naar New Public Management: invoering van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie aan de Universiteit van Amsterdam

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

142 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel beogen de auteurs meer inzicht te bieden in de gang van zaken rondom de implementatie van de MUB en de houding van de verschillende partijen binnen de universiteit. Ook worden de veranderingen geplaatst binnen de bredere politiek-bestuurlijke context van New Public Management. Het betreft een verkennend onderzoek aan de hand van een casestudy. Omdat in de literatuur vaak in algemene termen wordt geschreven over historische processen en veranderingen in het hoger onderwijs met betrekking tot professionalisering, New Public Management en governance, kan dit artikel worden gezien als een eerste stap om greep te krijgen op deze periode op een concreter niveau.
Original languageDutch
Pages (from-to)15-28
Number of pages14
JournalNederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume32
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2020

Cite this