Veenweiden en klimaat. Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie

C. Kwakernaak, J. van den Akker, E. Veenendaal, J. van Huissteden, P. Kroon

  Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp,
  inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maai-
  veld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit
  proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidege-
  bied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit
  gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatveran-
  dering zoals meer maaivelddaling, wateroverlast en verdroging.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)6-8
  Number of pages3
  JournalBodem
  Volume20
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2010

  Cite this