Verdenking en opsporing na Van Traa

J. Naeye

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Dit is een bijdrage aan themanummer over wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden.
Het artikel behandelt de volgende vraagstelling: In hoeverre wordt door het wetsvoorstel Bop het opsporingsonderzoek voldoende duidelijk wettelijk ingekaderd? In hoeverre is het gewenst de strafvorderlijke actieradius te vergroten met behulp van een ruimer verdenkingscriterium? Hoe verhoudt de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden zich tot die van de bijzondere politieregisters zoals voorgesteld in de Wet politieregisters (CID-problematiek)? Meer in het algemeen: wordt er door de voorgestelde wettelijke regeling voldoende duidelijkheid geschapen tegen willekeurige inmeninging van de overheid?
Original languageDutch
Pages (from-to)872-888
Number of pages17
JournalDelikt en Delinkwent
Volume11
Issue number27
Publication statusPublished - 1997

Cite this