Verenigbaar of onverenigbaar? That's the question! Over gemeenteraadsleden die bij samenwerkingsverbanden werken

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

7 Downloads (Pure)

Abstract

Begin dit jaar zijn in veel gemeenten weer nieuwe
raadsleden beëdigd en begin volgend jaar zal dat
door herindelingen weer in een heel aantal gemeen-
ten het geval zijn. Om tot raadslid toegelaten te wor-
den moeten raadsleden aan een aantal eisen vol-
doen. Zo mogen zij geen met het raadslidmaatschap
onverenigbare betrekking hebben: in dat geval moe-
ten zij of die betrekking laten vallen of zij moeten
het raadslidmaatschap weigeren. Een van die onver-
enigbaarheden is dat een raadslid geen ambtenaar
mag zijn die door of vanwege het gemeentebestuur
is aangesteld of daaraan ondergeschikt is. Door de
vele samenwerkingsverbanden waarin gemeente-
besturen participeren komt weleens de vraag op of
ambtenaren die bij een samenwerkingsverband wer-
ken ook onder dit criterium vallen. In beginsel mag
dat, maar er is een belangrijke uitzondering die zich
steeds vaker voordoet.
Original languageDutch
Article number2018/155
Pages (from-to)798-805
Number of pages8
JournalDe Gemeentestem
Volume2018
Issue number7480
Publication statusPublished - 1 Oct 2018

Cite this