Verpanding van subsidie-vorderingen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

12 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van verpanding van subsidie-vorderingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan diverse bestuursrechtelijk en civielrechtelijke aspecten, zoals het toestemmingsvereiste voor het aangaan van bepaalde rechtshandelingen door de subsidieontvanger, met name de toestemming van het subsidie verlenende bestuursorgaan voor overdracht of verpanding van de subsidie-vordering, de aard van de subsidie-vordering, en een onoverdraagbaarheidsbeding ten aanzien van de subsidie-vordering opgenomen in een subsidieovereenkomst. De auteur concludeert dat verpanding (bij voorbaat) van subsidie-vorderingen met een zakelijke karakter, bijvoorbeeld subsidie per productie-eenheid, in veel gevallen goederenrechtelijk gezien mogelijk is.
Original languageDutch
Pages (from-to)889-897
Number of pages9
JournalWPNR
Volume2017
Issue number7170
Early online date10 Nov 2017
Publication statusPublished - 11 Nov 2017

Keywords

  • Verpanding, subsidie-vordering

Cite this