Vertaling van zorgevaluaties naar de praktijk: Een voorstel vanuit de intrinsieke verbeterdrang van zorgprofessionals

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Wetenschappelijke medische verenigingen hebben belangrijke stappen gezet in het opstellen van kennisagenda’s om het grote hiaat aan kennis over effectiviteit van gangbare behandelingen te verkleinen. De zorgevaluaties die daaruit voortvloeiden, geven nieuwe inzichten in de waarde van verschillende behandelingen. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluaties in de praktijk blijft echter achter. In 2016 zijn Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland samen met de Federatie Medisch Specialisten daarom het programma ‘Leading the change’ begonnen. Als onderdeel daarvan voerden wij gesprekken met verschillende partijen om tot maatregelen te komen om implementatie te stimuleren. Wij adviseren een samenhangend pakket van maatregelen om de implementatie te bevorderen. Het is belangrijk om hierbij gebruik te maken van spiegelinformatie en duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van zorgevaluaties voor alle betrokken partijen. Implementatie van nieuwe inzichten uit zorgevaluaties past bij de verantwoordelijkheid die hoort bij professionele autonomie. Pas als implementatie ondanks stimulerende maatregelen toch achterblijft, is het nodig om minder vrijblijvende maatregelen door te voeren.
Original languageEnglish
Article numberD4175
Pages (from-to)1-5
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume2019
Issue number163
Publication statusPublished - 24 Oct 2019

Cite this