Verwijtbare uitholling van schuld?

M.J. Borgers, I.M. Koopmans, F.G.H. Kristen

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Schuld en strafrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 'Geen straf zonder schuld' luidt het centrale beginsel van het strafrecht. Er zijn niettemin tendensen binnen het strafrecht zichtbaar dat de natuurlijke band met schuld aan het afbrokkelen is. Die afbrokkeling staat centraal in deze bundel. Voor uiteenlopende deelterreinen van het strafrecht - van economisch strafrecht tot oorlogsstrafrecht en van voordeelsontneming tot misbruik van voorwetenschap - wordt telkens de vraag gesteld of er een afbrokkeling van de schuld zichtbaar is en zo ja, hoe dit moet worden gewaardeerd. Anders gezegd: is er sprake van een verwijtbare uitholling van schuld? Uit de diverse bijdragen komt geen rooskleurig beeld naar voren: het fundament van het strafrecht blijkt diverse zwakke plekken te vertonen. Veel auteurs doen daarbij een beroep op de strafrechter om de zwakke plekken te stutten. Deze bundel is tot stand gekomen naar aanleiding van een themadag van het landelijke aio/oio-netwerk strafrecht over schuld. Initiatiefnemers en redactieleden van deze bundel zijn M.J. Borgers, F.G.H. Kristen en I.M. Koopmans, allen verbonden aan de vakgroep Strafrechtswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherArs Aequi Libri
Number of pages190
ISBN (Print)906916308X, 9789069163086
Publication statusPublished - 1998

Bibliographical note

Edited book

Cite this