Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (800 – 1600): an assessment of recent excavations and a path to progress

J. Renes, Johan Verspay, Antoinette Huijbers, Heleen van Londen, James Symonds

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Voor dit onderzoek zijn resultaten van archeologische opgravingen tussen 2005 en 2015 vergeleken en geanalyseerd. Deze studie laat zien dat aan de middeleeuwse ontwikkeling van deze dorpen vergelijkbare processen ten grondslag liggen en dat de beschikbare modellen wat dat betreft kloppen. Tegelijkertijd komen grote regionale verschillen aan het licht. Ten slotte wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middeleeuwse dorpsvorming verder te brengen. Allereerst bieden de archeologische gegevens op zichzelf niet genoeg informatie. Aanvullend historisch-geografisch onderzoek is noodzakelijk, gecombineerd met studie van het middeleeuwse landbezit. Verder zou het onderzoek naar dorpsvorming enorm gebaat zijn bij specifieke onderzoekskaders op gemeentelijk niveau en bij continuïteit in het onderzoek.
Original languageEnglish
Place of PublicationAmersfoort
PublisherRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Number of pages399
ISBN (Electronic)9789057992940
ISBN (Print)9789057992940
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameNederlandse Archeologische Rapporten
PublisherRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Volume56

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Village Formation in the Netherlands during the Middle Ages (800 – 1600): an assessment of recent excavations and a path to progress'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this