Voltooiing van de bankenunie: banken pakket voorstellen voor CRR2 en CRD5

E.P.M. Joosen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

Na amper een jaar voorbereidingstijd presenteert de Europese Commissie op 23 november 2016 het uitgebreide ‘Risk Reduction Measures’ wetgevingspakket voor vernieuwingen in de prudentiële regels en het toezicht op kredietinstellingen. De grote aantallen voorgestelde wijzigingen in diverse regelingen dienen evenzovele verschillende doelstellingen. Het pakket brengt, min of meer conform de bedoeling, de finale regeling van de leverage ratio en de bepalingen voor de net stable funding ratio, zijnde de regels voor middellange termijn liquiditeitsbeheer. Deze beide hoofdstukken strekken ter voltooiing van de implementatie van Basel III. Ook wordt er een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het toezicht op het marktrisico ingevoerd, ter vervanging van de oude (inmiddels al uit 1993 stammende) regelingen voor het kapitaliseren door banken ter beheersing van risico’s in de handel voor eigen rekening. Er vinden correcties plaats op de regels voor kapitaaleisen bij posities op wederpartijen in derivatentransacties, mede ter harmonisatie van de CRR-regels met het EMIR-regime. Er wordt voorts enige verlichting voorgesteld met betrekking tot de kapitaaleisen voor financieringen door banken van het midden- en kleinbedrijf en infrastructurele projecten, mede in het kader van de uitvoering van de Capital Markets Union agenda. Maar het meest ingrijpende gevolg van de voorgestelde regels betreft de aanpassingen in het zogenaamde ‘Pillar 2’ kader en de regelingen voor de dividenduitkeringen door banken (Maximum Distributable Amount). Deze aanpassing van de regels in Europa kent geen gelijke in andere delen van de wereld en verhoogt de facto de kapitaaleisen voor Europese banken met vele procenten.
Original languageDutch
Article numberFR/14382
Pages (from-to)306-314
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Financieel Recht
Volume2017
Issue number7/8
Early online date5 Aug 2017
Publication statusPublished - Aug 2017

Cite this