Waar spreken we (niet) over als we het over 'vrijheid van onderwijs' hebben? Een analyse van 'onderwijsvrijheid' als sensitizing concept

R Wouters, I Geerinck, J Lievens

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel gaan we in op het concept onderwijsvrijheid. Aanleiding is het publieke debat rond de herprofilering van het GO! en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vrijheid van onderwijs verschijnt in deze discussie als de grondwettelijk vastgelegde vrijheid om als school richting te geven aan het pedagogische project. Het GO! zet in om de dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen op voet van gelijkwaardigheid mogelijk te maken: in vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen herprofileert zich als ‘katholieke dialoogschool’ met aandacht voor de dialoog met andersgelovigen. Nu de richting van beider projecten sterk op elkaar begint te lijken, wordt onderwijsvrijheid (opnieuw) in vraag gesteld. Zonder voorbij te gaan aan de grondwettelijke onderwijsvrijheid willen we de vrijheid van onderwijs in deze studie ook vanuit andere perspectieven bekijken en bespreken. Dit doen we door onderwijsvrijheid te benaderen als een sensitizing concept. Eigen aan sensitizing concepts is dat ze bevraagd en geherdefinieerd kunnen worden. Op die manier willen we bijdragen tot een conceptverruiming van onderwijsvrijheid.
Original languageDutch
Pages (from-to)125-133
Number of pages9
JournalTijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
Volume2016
Issue number3
Publication statusPublished - Jul 2016

Cite this