Waardenvol opleiden. Een onderzoek naar de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht

T.M. Willemse

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

De vraagstelling die in dit proefschrift centraal staat, luidt:
Hoe vindt de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht in de praktijk van de lerarenopleiding plaats?
Het onderzoek omvat twee deelstudies die zijn uitgevoerd op de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) van de Christelijke Hogeschool Nederland, namelijk:
-een deelstudie naar waardenvol opleiden in een gedeelte van het curriculum van de lerarenopleiding,
-een deelstudie naar waardenvol opleiden in de praktijk van de lerarenopleiders.
Twee belangrijke conclusies zijn:
1. Er is een praktisch bruikbare pedagogische taal nodig om opleiders te helpen op hun praktijk te reflecteren en zich bewust te worden van de wijze waarop zij waardenvol opleiden. Een pedagogische taal is eveneens nodig om opleiders in staat te stellen om onderling te communiceren en hen in staat te stellen om met aanstaande leraren te communiceren over de pedagogische opdracht en waardenvol opleiden. Ook kunnen aanstaande leraren gestimuleerd worden om zich deze pedagogische taal eigen te maken ten bate van hun toekomstige praktijk.
2. De individuele opleider blijkt een prominente rol te hebben als het gaat om waardenvol opleiden. Die prominente
rol bleek uit de nadruk die opleiders en studenten legden op houdingen als ‘tijd maken’, ‘beschikbaar zijn’, empathisch zijn’ en ‘afstemmen op de student’. Het gaat daarbij om een mix van competenties en persoonlijke
kwaliteiten. Tevens bleek de prominente rol van de individuele opleider uit het gebruikmaken van‘gouden momenten’. Het is aan de opleider zo’n moment te creëren en/of in het opleidingsonderwijs zo’n moment te herkennen en benutten.
Original languageUndefined/Unknown
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • Korthagen, F., Supervisor
  • Beishuizen, Jos, Supervisor
  • Lunenberg, M.L., Co-supervisor
Place of PublicationAmsterdam
Publisher
Print ISBNs9074580149, 9789074580144
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

Naam instelling promotie: VU Vrije Universiteit
Naam instelling onderzoek: VU Vrije Universiteit

Cite this