Waardenvol opleiden. Een onderzoek naar de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht

T.M. Willemse

  Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

  Abstract

  De vraagstelling die in dit proefschrift centraal staat, luidt:
  Hoe vindt de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht in de praktijk van de lerarenopleiding plaats?
  Het onderzoek omvat twee deelstudies die zijn uitgevoerd op de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) van de Christelijke Hogeschool Nederland, namelijk:
  -een deelstudie naar waardenvol opleiden in een gedeelte van het curriculum van de lerarenopleiding,
  -een deelstudie naar waardenvol opleiden in de praktijk van de lerarenopleiders.
  Twee belangrijke conclusies zijn:
  1. Er is een praktisch bruikbare pedagogische taal nodig om opleiders te helpen op hun praktijk te reflecteren en zich bewust te worden van de wijze waarop zij waardenvol opleiden. Een pedagogische taal is eveneens nodig om opleiders in staat te stellen om onderling te communiceren en hen in staat te stellen om met aanstaande leraren te communiceren over de pedagogische opdracht en waardenvol opleiden. Ook kunnen aanstaande leraren gestimuleerd worden om zich deze pedagogische taal eigen te maken ten bate van hun toekomstige praktijk.
  2. De individuele opleider blijkt een prominente rol te hebben als het gaat om waardenvol opleiden. Die prominente
  rol bleek uit de nadruk die opleiders en studenten legden op houdingen als ‘tijd maken’, ‘beschikbaar zijn’, empathisch zijn’ en ‘afstemmen op de student’. Het gaat daarbij om een mix van competenties en persoonlijke
  kwaliteiten. Tevens bleek de prominente rol van de individuele opleider uit het gebruikmaken van‘gouden momenten’. Het is aan de opleider zo’n moment te creëren en/of in het opleidingsonderwijs zo’n moment te herkennen en benutten.
  Original languageUndefined/Unknown
  QualificationPhD
  Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  Supervisors/Advisors
  • Korthagen, F., Supervisor
  • Beishuizen, J.J., Supervisor
  • Lunenberg, M.L., Co-supervisor
  Place of PublicationAmsterdam
  Publisher
  Print ISBNs9074580149, 9789074580144
  Publication statusPublished - 2006

  Bibliographical note

  Naam instelling promotie: VU Vrije Universiteit
  Naam instelling onderzoek: VU Vrije Universiteit

  Cite this