Waarnemen, interpreteren, reageren

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Sociale informatieverwerking (SIV) is een cognitief proces waarin bewust en onbewust stappen worden doorlopen om informatie te verwerken vanuit een sociale (problematische) situatie en uiteindelijk een gepaste reactie te tonen. Elke stap in het cognitieve proces is ingebed in een cyclisch model: elke stap is gerelateerd aan de vorige en volgende, waardoor een negatieve of beperkte verwerking in een bepaalde stap een afwijkende cyclus tot gevolg heeft, met als uitkomst negatief gedrag. Er is dan ook gevonden dat sociale informatieverwerking sterk gerelateerd is aan problematisch gedrag, zoals agressie en grensoverschrijding. Een afwijking in de ene stap van het SIV model kan echter een andere (problematische) gedraging tot gevolg hebben dan een afwijking in de andere stap van het SIV model. Daarom is het zeer belangrijk om per individu te kunnen diagnostiseren in welke stap de verwerking problematisch verloopt, teneinde effectief te kunnen behandelen.
Met dit doel voor ogen is een nieuwe digitale diagnostische test ontwikkeld: de Sociale InformatieVerwerkingsTest (SIVT). Deze test meet alle stappen uit het SIV model en bekijkt per individu wat de sterke en zwakke kanten zijn, zodat een individueel behandelplan kan worden opgesteld en bestaande (cognitieve) gedragstherapie kan worden geïndividualiseerd.

Het onderzoek loopt van 2014 - 2016 binnen grote orthopedagogische behandelcentra (OBC en MFC), jeugd-GGZ, VG-sector en op regulier en speciaal onderwijs. Na de onderzoeksperiode zullen leeftijd- en niveau-adequate normen worden opgesteld voor het diagnostische instrument.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Consortium Sociale InformatieVerwerkingsTest (ConSIVT) bestaande uit: Ambiq, De Bascule, De Hondsberg/Koraal Groep, 's Heeren Loo, LKC LVB, Pluryn en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Original languageDutch
Pages (from-to)28-31
Number of pages4
JournalMarkant
Volume4
Early online date1 Aug 2014
Publication statusPublished - 2014

Cite this