De tweede golf dat zijn wij: Een pleidooi om COVID-19 in Nederland in te dammen

Translated title of the contribution: We are the second wave: A plea for the containment of COVID-19

David Ikkersheim, Xander Koolman

Research output: Book / ReportReportProfessional

83 Downloads (Pure)

Abstract

Kabinet en RIVM zijn onhelder over wat de Nederlandse COVID-19-strategie precies is. Het begrip ‘maximale controle’ wordt door het kabinet geduid als een indamstrategie, terwijl het RIVM en GGD’s zowel in interviews als in de praktijk met suboptimale organisatie van testen en bron- en contactonderzoek hinten op het vasthouden aan een strategie van groepsimmuniteit. — Uit deze rapportage blijkt dat de indamstrategie significante voordelen heeft voor zowel economie als volksgezondheid. Een indamstrategie levert cumulatief in 2020-2022 EUR 123 miljard op hetgeen gelijk staat aan 3,1% BBP-groei in 2022. Als andere Europese landen ook meedoen met deze strategie, lopen de revenuen verder op tot potentieel 16,9% van het BBP in 2022. Ook voorkomen we met een indamstrategie mogelijk tot zo’n 50.000 COVID-19-doden. — Uit onze modellering blijkt dat het huidige testbeleid en de ingezette bron- en contactopsporing waarschijnlijk onvoldoende zijn om een indamstrategie (Rt < 1) te bewerkstelligen. Het inplannen van en testen zelf gaat te traag, te weinig mensen worden gestimuleerd te komen testen en te weinig contacten worden tijdig gevonden. De huidige opzet levert een daling van Rt 0,15 op, terwijl met het door ons voorgestelde protocol de Rt met 0,40 daalt: genoeg voor het inzetten van een indamstrategie. — Met het lage aantal besmettingen hebben we nú een eenmalige kans om de indamstrategie tot een succes te maken. De volgende acties zijn vereist: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kabinet, RIVM en OMT spreken zich ten volle uit voor een indammingsstrategie (ook containment, eliminatie of uitdoven genoemd), zonder mitsen en maren. Dat is een strategie waarmee de Rt duurzaam < 1 is. Belangrijke kanttekening hierbij is dat het gaat om een doelstelling en geen resultaatsverplichting, daarvoor zijn de onzekerheden simpelweg te groot. Het publiek en de Tweede Kamer hebben begrip voor de onzekerheid of deze doelstelling behaald kan worden. We gaan door met het stap voor stap openen van de economie conform de routekaart van het kabinet. De experts in het OMT volgen de mogelijke impact hiervan nauwgezet. Het zou goed zijn als zij de verwachte impact per stap op de Rt modelleren en publiceren. Het RIVM scherpt het test- en bron en contactonderzoek (BCO) protocol verder aan: a. Er wordt een uitgebreide informatiecampagne richting publiek en werkgevers opgezet om het belang van testen te onderstrepen. b. Inplannen van tests gebeurt primair online, real-time. c. Uitslagen testen worden verder versneld (< 24 uur of idealiter < 8 uur). d. Er wordt ingezet op 90% contactopsporing door GGD’s. e. Het totale BCO wordt in 4 dagen na aanvragen test afgerond. De doelstelling wordt uitgesproken FFP1-mondkapjes te bemachtigen voor het brede publiek op drukke plaatsen zoals het openbaar vervoer. Er zijn verschillende berichten dat de schaarste inmiddels voorbij is. Zodra we voldoende voorraad hebben, worden deze FFP1-maskers door het publiek standaard gebruikt op drukke plaatsen. We blijven inzetten op social distancing en hygiënemaatregelen. We voegen waar mogelijk het optimaal ventileren van ruimtes toe aan de adviezen. Er wordt onderzocht hoe in een open economie als de Nederlandse het aantal besmettingen vanuit het buitenland geminimaliseerd kan worden. Eerste gedachten hierbij zijn: a. Het verplicht testen van mensen bij binnenkomst via Schiphol. b. Het screenen op temperatuur bij passagiers op Schiphol. c. Het weren van vluchten uit gebieden met hoge besmettingsaantallen en/of 14 dagen quarantaine. d. Een permanente FFP1-mondkapplicht van 14 dagen voor buitenlanders. e. Idealiter stemmen we ons indambeleid Europees af, zodat 6a-d niet nodig is voor Europeanen. Het dashboard wordt verder verrijkt en genormeerd: a. Het maximaal aantal besmettingen per veiligheidsregio wordt gedefinieerd. b. Er worden leading procesindicatoren toegevoegd (o.a. % contacten opgespoord, % besmette patiënten getest). c. Per veiligheidsregio wordt een escalatieladder geformuleerd van maatregelen indien normen niet gehaald zouden worden.
Translated title of the contributionWe are the second wave: A plea for the containment of COVID-19
Original languageDutch
PublisherKPMG Management Consulting NV
Number of pages23
Publication statusPublished - 13 Jun 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'We are the second wave: A plea for the containment of COVID-19'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this